Bli medlem i ett fackförbund

Som anställd på ett företag kan det vara ett smart drag att gå med i ett fackförbund för din bransch. En stor del av alla yrkesanställda i Sverige är anslutna till något fackförbund – alla har rätt att gå med, men det finns givetvis inget tvång på ett medlemskap. Det har däremot en rad olika fördelar att vara ansluten fackligt, eftersom fackförbundet arbetar för dina rättigheter och dina villkor på din arbetsplats. Facket förhandlar till exempel om löneutveckling, semester, arbetstider och drägliga arbetsförhållanden, och ju fler som är anslutna till fackförbundet, desto större möjligheter har man att påverka och göra skillnad i arbetslivet.
Rent konkret är ett fackförbund är en organisation som skapats av flera fackföreningar inom samma bransch, där man gått ihop för att förhindra att företagen utnyttjar de anställda.

En av de främsta anledningarna till att gå med i ett fackförbund är att du alltid har uppbackning och stöd om en tvist skulle uppstå mellan dig och din arbetsgivare. Som ensam arbetstagare är det lätt hänt att hamna i underläge i en sådan situation och att då ha facket i ryggen gör allting tryggare och enklare.

Idag är det väldigt enkelt att gå med i ett fackförbund, och ansökan om ett medlemskap sker oftast via nätet. Vilket man ska välja beror på inom vilken bransch man arbetar, så en god idé är att söka på nätet, alternativt höra dig för med andra på din arbetsplats vilket fackförbund de är anslutna till. Ett medlemskap innebär också att du får ta del av olika rabatter, förmåner och erbjudanden som till exempel bra lånevillkor och medlemsförsäkringar. Ett medlemskap kanske inte märks så mycket till vardags, men om en tvist eller situation skulle uppstå där du behöver fackets hjälp och stöd blir medlemskapet ovärderligt.